Společnost


Společnost LASTA, a.s. je členem skupiny několika propojených společností.

Společnost se zabývá projekty využití obnovitelných zdrojů energie a trvale udržitelného rozvoje.


Obchodní korporace LASTA, a.s. Vás tímto dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů („GDPR“) informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Zde je k dispozici Prohlášení o zpracování osobních údajů:
Prohlášení o zpracování osobních údajů